Support
Nærmeste butik
Vægmonteret TV og soundbar i et lyst rum

Bang & Olufsen – Juridiske oplysninger

Anvendelsesvilkår

Her forklarer vi, hvilke anvendelsesvilkår du accepterer ved at bruge vores serviceydelser.

Anvendelsesvilkår

Version: 4.0 Publiceret: November 2019

Disse anvendelsesvilkår regulerer din brug af de tjenester, der leveres til dig af Bang & Olufsen Group (”Bang & Olufsen” eller ”vi”, “os” eller “vores”), som består af Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer, med CVR-nummer 41257911 og dets datterselskaber som defineret i den konsoliderede årsrapport for Bang & Olufsen Group. Disse vilkår for brug (samt eventuelle dokumenter, som de henviser til) gælder for de personer og grupper, der bruger tjenesterne.

Din brug af tjenesterne

Vi giver dig en ikke-eksklusiv og ikke-genkaldelig ret til at tilgå og bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår for brug. Når du tilgår eller bruger tjenesterne bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, må du ikke tilgå eller bruge tjenesterne. Inden du tilgår tjenesterne, bør du også gennemgå vores fortrolighedspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om, hvordan vi må bruge dine personlige oplysninger, når du bruger tjenesterne.

Immaterielle rettigheder (IP)

Alle immaterielle rettigheder i og til Bang & Olufsens produkter, software og tjenester forbliver Bang & Olufsens og virksomhedens licensgiveres eksklusive ejendom (hvis relevant).

Begrænsninger for din brug af tjenester

Du accepterer, at du ikke må:

  • Modificere, kopiere, reproducere, videresende eller gentransmittere indhold, som du måtte have adgang til via din brug af tjenesterne, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov
  • Demontere, foretage reverse engineering af eller på anden måde dekompilere dit Bang & Olufsen produkt eller eventuel software, programmer, opgraderinger eller opdateringer, der er tilgængelige for dig via tjenesterne eller installeret på dit Bang & Olufsen produkt, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning eller licensbetingelser
  • Bevidst indføre vira, orme, trojanske heste eller andre teknologisk skadelige materialer i tjenesterne
  • Bruge tjenesterne på nogen måde eller til noget formål, som kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder
  • Opnå adgang til eller bruge tjenesterne til ulovlige formål.

Tredjepartstjenester

Tjenesterne giver dig adgang til apps og links til andre tjenester, der drives af tredjeparter. Sådanne tjenester er ikke omfattet af disse vilkår for brug. Du accepterer, at Bang & Olufsen ikke er ansvarlig for sådanne tredjepartstjenester eller for vurdering af tredjepartsindhold.

Begrænsning af vores ansvar

Tjenesterne tilbydes "som de er og forefindes" og uden nogen form for garanti. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører fraskriver sig i det omfang loven tillader det, og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i enhver gældende dokumentation for produktgaranti, ethvert garantimæssigt ansvar, herunder garanti for salgbarhed, garanti for beskyttelse af tredjepartsrettigheder og garanti for egnethed til et bestemt formål. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører giver ingen garanti for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden og betimeligheden af nærværende materiale, tjenester, software, tekst, grafik og links. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for skader eller tab, det være sig direkte, indirekte, særlige eller efterfølgende, som følge af brug af eller manglende evne til at bruge tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsafbrydelse, tab af installerede programmer eller lignende, heller ikke selvom vi tydeligt er informeret om et muligt erstatningsansvar.

Lovvalg og værneting

Disse vilkår for brug er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, og enhver tvist vedrørende tjenesterne skal afgøres ved de danske domstole, medmindre der foreligger gældende ufravigelige regler for et andet forum.

Kontakt os

Det kan være nødvendigt at ændre vores vilkår for brug fra tid til anden. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi dig om ændringerne, inden de træder i kraft. Eventuelle spørgsmål vedrørende disse vilkår for brug kan rettes til vores kundesupport.

Dokumenter til download

Du har mulighed for at downloade de aktuelle og arkiverede versioner af vores anvendelsesvilkår som PDF-dokumenter.