Support
Nærmeste butik
Beolab 90 og Beovision Eclipse

Bang & Olufsen – Juridiske oplysninger

Salgsbetingelser

De betingelser, der gælder for produkter på vores website.

Salgsbetingelser

Version: 2.0 Publiceret: November 2019

Bang & Olufsens website drives af Bang & Olufsen Group. Ordrer, der afgives via Bang & Olufsens website, ekspederes imidlertid af Arvato Supply Chain Solutions SE.

Arvato Supply Chain Solutions SE

Arvato Supply Chain Solutions SE er en virksomhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Tyskland, og hvis hovedforretningssted er An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Tyskland, moms: DE319051807, AG Gütersloh HRB 11370.

Vi er udpeget af Bang & Olufsen Group som autoriseret forhandler og distributør af Bang & Olufsen produkter. I disse salgsbetingelser (og de dokumenter, der henvises til på siden) beskrives de vilkår og betingelser, som gælder for vores levering af de Bang & Olufsen produkter, der er anført på vores Bang & Olufsen website. Læs disse salgsbetingelser grundigt igennem, inden du afgiver en bestilling. Når du bestiller et eller flere Bang & Olufsen produkter, accepterer du automatisk at være bundet af disse salgsbetingelser.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse salgsbetingelser til fremtidig brug. For at bestille produkter fra Bang & Olufsens website skal du være over 18 år gammel, og du skal acceptere disse salgsbetingelser i slutningen af betalingssiden.

Hvis du har spørgsmål til disse salgsbetingelser (herunder tekniske spørgsmål), kan du kontakte Bang & Olufsens kundesupporttitleBang & Olufsen kundesupport.

Termer, der anvendes i denne aftale

I denne aftale anvendes følgende termer:

 • ”arvato”, ”vi” eller ”os” betegner Arvato Supply Chain Solutions SE, selskabets medarbejdere, underleverandører og/eller andre virksomheder, som arvato har givet i opdrag at levere serviceydelser i relation til ekspedition af ordrer afgivet på Bang & Olufsens website.
 • ”Varer” betegner fysiske produkter, herunder (men ikke begrænset til) højttalere, hovedtelefoner og tilbehør, som sælges på Bang & Olufsens website;
 • "Produkt" er et Bang & Olufsen produkt, som kan købes fra Bang & Olufsen Website

Tilgængelighed

Lande, hvorfra vi accepterer ordrer på Bang & Olufsens website:

 • Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Ved at købe varer fra Bang & Olufsens website garanterer du, at

 • du er juridisk bemyndiget til at indgå bindende aftaler
 • at du er mindst 18 år gammel
 • at du er bosiddende i og bestiller varer fra et af de ovennævnte lande

Besøg Bang & Olufsens website

Gå ind på Bang & Olufsens website, og find et produkt, du er interesseret i. Bestil et produkt ved at klikke på købsikonet og lægge det i indkøbskurven.

Klik på ikonet med indkøbskurven øverst til højre på skærmen, når du er færdig med at handle. Klik på knappen ”Checkout”, og følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre bestillingen.

Sådan indgås aftalen mellem dig og os

Aftalen med os ("aftalen") vil blive indgået med Arvato Supply Chain Solutions SE, en uafhængig forhandler af Bang & Olufsen produkter.

Når du har sendt din bestilling, modtager du en bekræftelse fra os på, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk, at det ikke er udtryk for, at vi har accepteret din bestilling. Din bestilling udgør et tilbud om at købe et produkt fra os, og bestillingen indebærer en forpligtelse til at betale for produktet. Alle bestillinger skal accepteres af os, og vi bekræfter vores accept ved at (a) sende dig en bekræftelse på, at varerne er afsendt (ordrebekræftelse), eller ved at (b) sende dig det fysiske produkt. Salget er først afsluttet, når vi har sendt vores bekræftelse.

Aftalen vedrører udelukkende de produkter, som fremgår af ordrebekræftelsen. Vi er ikke forpligtede til at levere eventuelle andre produkter fra din oprindelige bestilling, før vi har bekræftet afsendelsen af disse produkter i en separat ordrebekræftelse.

Tilgængelighed og produktlevering

Selvom vi gør vores bedste for at sikre, at de produkter, der er vist på Bang & Olufsens website, er tilgængelige, kan vi ikke garantere, at alle produkterne er på lager, når du afgiver din bestilling. Hvis vi ikke er i stand til at behandle eller udføre din bestilling, kontakter vi dig:

 • for at tilbyde dig et tilsvarende produkt/tilsvarende produkter med hensyn til kvalitet og pris, som du kan vælge at acceptere eller afslå, eller
 • for at informere dig om, at vi ikke er i stand til levere din bestilling.

Hvis du afviser vores tilbud om et alternativt produkt, eller vi ikke er i stand til at levere din bestilling, har vi intet yderligere ansvar over for dig, medmindre vi allerede har modtaget betaling for produktet/produkterne. Vi er i givet fald forpligtede til at tilbagebetale dig det beløb, vi har modtaget fra dig for produktet/produkterne.

Din bestilling leveres uden ugrundet ophold på den leveringsdato, som fremgår af ordrebekræftelsen, eller inden for 30 dage efter datoen for ordrebekræftelsen, hvis der ikke er angivet en specifik leveringsdato. Hvis det ikke er muligt at levere produktet inden for den angivne leveringsfrist, refunderer vi på anmodning hele det betalte beløb til dig.

Produkter, som sælges på Bang & Olufsens webiste, leveres til dig med pakkedistributør, hvis du har bestilt fysiske varer (f.eks. tilbehør, højttaler eller hovedtelefoner).

Forbrugerens rettigheder

Forbrugeraftaleloven giver dig ret til at fortryde din aftale med os inden for 14 dage uden angivelse af en begrundelse.

Fortrydelsesfristen udløber som følger:

 • For varer udløber fristen 30 dage efter den dag, hvor du (eller en person udpeget af dig) modtager varerne.
 • Hvis aftalen omfatter flere varer med forskellige leveringsdatoer, udløber fristen 14 dage efter den dag, hvor du (eller en person udpeget af dig) modtager den sidste af varerne.
 • Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os om, at du har fortrudt aftalen, ved at udfylde returformularen eller ved at kontakte os via brev, fax eller e-mail. Se i denne forbindelse vores kontaktoplysninger øverst på denne side. Din fortrydelse anses for rettidig, hvis du afsender meddelelsen om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristens udløb.
 • Hvis du gør brug af ovenstående fortrydelsesret, men allerede har modtaget varer i forbindelse med aftalen, skal du sende eller returnere varerne til os uden ugrundet ophold og allersenest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. Fristen anses for at være overholdt, hvis du returnerer varerne til os, inden der er gået 14 dage.
 • Du er forpligtet til at tage rimelig hånd om varerne, mens de er i din besiddelse. Du hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af varerne, som skyldes, at varerne ikke er blevet håndteret som påkrævet for den pågældende varetype for at beskytte varernes egenskaber og funktionsmåde.

Risiko og adkomst

Risikoen for varerne overgår til dig den dag, du (eller en person udpeget af dig) modtager varerne.

Pris og betaling

 • Prisen på et produkt er den pris, som til enhver tid fremgår af Bang & Olufsen, medmindre der er tale om en åbenlys fejl.
 • Priserne er inklusive moms, men eksklusive leveringsomkostninger, som vil blive føjet til totalbeløbet.
 • Priserne kan ændres til enhver tid, men eventuelle prisændringer gælder ikke for bestillinger, hvor vi allerede har sendt en ordrebekræftelse.
 • Bang & Olufsens website indeholder mange forskellige produkter, og der er derfor altid risiko for fejl i de priser, der er angivet i på websitet, selvom vi gør vores bedste for at undgå sådanne fejl. Vi kontrollerer normalt priserne i forbindelse med afsendelsen af varerne, og hvis den korrekte pris på et produkt er lavere end den pris, vi har oplyst, fakturerer vi dig det laveste beløb, når vi sender varerne til dig. Hvis den korrekte pris på et produkt er højere end den pris, som fremgår af Bang & Olufsens website, vil vi enten kontakte dig, før vi afsender produktet, eller afvise din bestilling og informere dig om afvisningen.
 • Vi er ikke forpligtede til at levere produktet til dig til den forkerte (lavere) pris, heller ikke selvom vi har sendt dig en ordrebekræftelse, hvis prisfejlen er oplagt og åbenlys, og det med rimelighed kan forventes, at du burde have opdaget fejlen.
 • Alle produkter skal betales, før bestillingen behandles. Vi er ikke forpligtede til at levere produkterne, før vi har modtaget din betaling.

Vores tilbagebetalingspolitik

Hvis du annullerer aftalen i henhold til fortrydelsesretten i afsnittet ovenfor, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder omkostninger til levering og returnering af varerne. Vi foretager tilbagebetalingen uden ugrundet ophold og senest (a) 14 dage efter, vi har modtaget returvarerne fra dig, eller (b) (hvis tidligere) 14 dage efter, du fremviser dokumentation for, at du har returneret varerne til os inden for fristen på de 14 dage efter din meddelelse til os om, at du ønsker at annullere aftalen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremsendt dokumentation for, at varerne er sendt retur, afhængigt af hvad der finder sted først.

Hvis du ønsker at returnere produkter til os af andre årsager (for eksempel fordi du har underrettet os i overensstemmelse med din ret til at variere), at du ikke accepterer nogen ændring i disse salgsbetingelser eller i nogen af vores politikker, eller fordi du hævder, at produktet er defekt), skal du informere os skriftligt ved hjælp af denne kontaktformular fra Bang & Olufsen kundesupport.

Du er forpligtet til at returnere varer til os, for egen regning, til den returadresse, vi angiver, og i overensstemmelse med eventuelle instruktioner, vi giver dig. Vi undersøger det returnerede produkt eller din klage og informerer dig om en eventuel tilbagebetaling via e-mail inden for en rimelig frist. Vi behandler normalt din tilbagebetaling hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, vi har sendt dig en e-mail med en bekræftelse på, at du har ret til tilbagebetaling for det defekte produkt. Ved tilbagebetaling, som skyldes en defekt vare, refunderes hele beløbet, inklusive forsendelsesomkostninger til fremsendelse og returnering af varen.

Vi foretager tilbagebetalingen via samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Du vil ikke blive pålagt nogen gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.

Vi kan foretage et fradrag i tilbagebetalingen for en eventuel værdiforringelse af den leverede vare, hvis en sådan værdiforringelse skyldes unødvendig håndtering fra din side.

Vi giver ikke momsrefusion på ordrer afgivet online på Bang & Olufsens website. Den pris, der er gældende, er den pris, der er anført ved siden af det pågældende produkt på websitet på ordredatoen.

Personoplysninger

Personlige oplysninger, som videregives til arvato via dette website, bruges udelukkende i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Når du bruger Bang & Olufsens website og/eller vores tjeneste, accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles på denne måde, og du garanterer, at alle de data, du videregiver, er nøjagtige.

Vores ansvar

Vi har en lovbestemt forpligtelse til at levere produkter, som overholder betingelserne i denne aftale. Vi garanterer i overensstemmelse med dine lovbestemte rettigheder, at ethvert produkt, som købes på Bang & Olufsens website, er af tilfredsstillende kvalitet og med rimelighed opfylder alle de formål, som produkter af den pågældende type normalt leveres til.

Produkternes specifikationer og systemkrav er beskrevet mere detaljeret i produktspecifikationerne på Bang & Olufsens website. Vi kan ikke fastslå, om din computer opfylder systemkravene, og vi påtager os derfor intet ansvar eller erstatningsansvar for dit computersystems funktionsmåde efter installationen af et produkt.

Vi kan kun holdes ansvarlige for tab, som både du og vi tydeligt kan se er en følge af vores misligholdelse af disse salgsbetingelser og skyldes vores forsømmelighed. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle kommercielle eller forretningsrelaterede tab (herunder uden begrænsning mistet goodwill og indtjening, mistede kontrakter og forventede besparelser, datatab eller spildte omkostninger) eller andre indirekte tab eller følgetab, som ikke med rimelighed kunne påregnes af hverken dig eller os på tidspunktet for indgåelsen af vores aftale eller for din brug af Bang & Olufsens website.

Dette tilsidesætter eller begrænser dog ikke vores erstatningsansvar:

 • for død eller personskade som følge af vores forsømmelighed
 • i henhold til § 3 stk. 1987 i forbrugeraftaleloven af 1987
 • for svig eller svigagtige oplysninger eller
 • for ethvert andet forhold, hvor det ville være ulovligt for os at tilsidesætte eller begrænse vores erstatningsansvar.

Intet i disse salgsbetingelser påvirker dine lovbestemte rettigheder. Hvis du er i tvivl om dine lovbestemte rettigheder, kan du f.eks. søge juridisk rådgivning via borgerservice i din kommune.

Immaterielle rettigheder

Produkter, der tilbydes på Bang & Olufsens website er Bang & Olufsens intellektuelle ejendom.

Skriftlig kommunikation

Ifølge gældende lov skal visse af de oplysninger eller anden kommunikation, vi sender til dig, være skriftlige. Når du bestiller produkter på Bang & Olufsens websitepå hjemmesiden , accepterer du, at kommunikationen med os vil være elektronisk. Vi vil kontakte dig via e-mail eller holde dig informeret gennem opslag på Bang & Olufsens website.

Du accepterer denne form for elektronisk kommunikation i relation til vores aftale, og du anerkender, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi formidler til dig elektronisk, overholder et sådant lovkrav om skriftlig kommunikation. Denne betingelse påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Meddelelser og kontaktoplysninger

Alle meddelelser, som du giver os, skal gives til Arvato Supply Chain Solutions SE øverst på denne side eller til Bang & Olufsen kundesupport.

Vi kan fremsende meddelelser til dig enten via e-mail eller til den postadresse, du oplyser til os i forbindelse med din bestilling, eller som specificeret i afsnittet “Skriftlig kommunikation” ovenfor. Meddelelser anses for modtaget og korrekt formidlet, når de offentliggøres på Bang & Olufsens website 24 timer efter afsendelsen af en e-mail eller fem dage efter afsendelsesdatoen for et brev.

Som dokumentation for fremsendelsen af meddelelser kræves det for breve, at brevet er sendt til den korrekte adresse, er frankeret korrekt og overgivet til postvæsenet, og for e-mails, at e-mailen er sendt til den af modtageren angivne e-mailadresse.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Aftalen mellem os er bindende både for dig og os og for vores respektive efterfølgere og erhververe.

Vi har tilladelse til at overdrage, behæfte, indgå underaftaler eller på anden måde disponere over en aftale og vores tilhørende rettigheder og forpligtelser i hele aftalens løbetid.

Force majeure

Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til en aftale, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (”force majeure”).

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, aflysning, forsømmelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol, herunder især (uden begrænsning):

 • strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter
 • borgerlige uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller terrortrusler, krig (erklæret eller ej) eller krigstrusler eller -forberedelser
 • brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordskred, epidemi eller anden naturkatastrofe
 • manglende adgang til at benytte jernbaner, skibstransport, lufttransport, motortransport eller anden offentlig eller privat transport
 • manglende adgang til at benytte offentlige eller private telekommunikationsnetværk
 • love, dekreter, lovgivning, bekendtgørelser eller begrænsninger udstedt af en regering.

Vores opfyldelse af enhver aftalemæssig forpligtelse anses for suspenderet i den periode, hvor force majeure-forholdet gør sig gældende, og fristen for at opfylde vores forpligtelser forlænges tilsvarende. Vi vil yde rimelige bestræbelser på at bringe force majeure-forholdet til ophør eller finde en løsning, så vi kan opfylde vores aftalemæssige forpligtelser til trods for force majeure-forholdet.

Afkald

Hvis vi på noget tidspunkt i en aftales løbetid undlader at insistere formelt på, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til aftalen eller disse salgsbetingelser, eller hvis vi undlader at håndhæve vores rettigheder eller påberåbe os berettigede retsmidler, skal dette ikke udgøre et generelt afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler, og det fritager dig ikke for at overholde dine forpligtelser.

Vores afkald på en forsømmelse udgør ikke et afkald på andre eventuelle efterfølgende forsømmelser.

Vores afkald på en hvilken som helst af disse salgsbetingelser er kun gældende, hvis det fremgår udtrykkeligt, at der er tale om et afkald, og du underrettes skriftligt herom i overensstemmelse med afsnittet “Meddelelser og kontaktoplysninger” ovenfor.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis en eller flere betingelser eller bestemmelser i disse salgsbetingelser eller i en aftale erklæres for ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve af en kompetent myndighed, adskilles sådanne betingelser eller bestemmelser fra de øvrige betingelser og bestemmelser, som bevarer deres fulde retskraft inden for rammerne af gældende lov.

Aftalens fuldstændighed

Disse salgsbetingelser og ethvert dokument, der refereres specifikt til heri, udgør hele aftalen mellem os vedrørende aftalens genstand og tilsidesætter enhver forudgående aftale, forståelse eller ordning mellem os, uanset om denne er mundtlig eller skriftlig.

Begge parter anerkender, at ingen af os ved aftalens indgåelse har påberåbt sig fremstillinger, tilsagn eller løfter fra den anden parts side eller fremstillinger, tilsagn eller løfter af underforstået karakter i mundtlige eller skriftlige forhandlinger mellem os forud for aftalen, bortset fra det, som fremgår udtrykkeligt af disse salgsbetingelser.

Ingen af os kan påberåbe sig retsmidler i forhold til usande oplysninger fremsat af modparten hverken mundtligt eller skriftligt forud for datoen for en aftale (medmindre der er tale om svigagtigt usande oplysninger), og modpartens eneste retsmiddel er at påberåbe sig misligholdelse af aftalen i overensstemmelse med disse salgsbetingelser.

Vores ret til at ændre disse salgsbetingelser

Vi har ret til at revidere og ændre disse salgsbetingelser løbende.

Enhver aftale er underlagt de til enhver tid gældende politikker og salgsbetingelser på bestillingstidspunktet for produkterne, medmindre der er tale om ændringer, som er påkrævet ved lov eller af en statslig myndighed (og som i givet fald også gælder for tidligere bestillinger, du har afgivet), eller hvis vi informerer dig om ændringen til disse politikker eller salgsbetingelser, før vi sender dig en ordrebekræftelse (hvor vi i givet fald har ret til at antage, at du har accepteret ændringen til betalingsbetingelserne, medmindre du informerer os om det modsatte inden for syv hverdage efter din modtagelse af produkterne).

Lovvalg og værneting

Aftaler om køb af produkter, som bestilles via Bang & Olufsens website (og enhver tvist, kontrovers, retssag eller erstatningskrav uanset art som følge af eller på anden måde i relation til en aftale eller dens indgåelse), er underlagt tysk lov. Enhver tvist som følge af eller i relation til en aftale skal afgøres ved domstolene i Tyskland.

Sprog

Aftalens sprog er engelsk.