Support
Nærmeste butik

Bang & Olufsen – Juridiske oplysninger

Fortrolighedspolitik

Alt om, hvilke typer personlige data vi indsamler, og hvad vi gør med dem.

Fortrolighedspolitik

Version: 1.7 Publiceret: September 2020

I denne fortrolighedspolitik for Bang & Olufsen Group forklares det, hvad personoplysninger er, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Du kan trygt stole på, at dine personoplysninger behandles med omhu.

Bang & Olufsen Group (her også kaldet "Bang & Olufsen", "vi", "os" og "vores") består af Bang & Olufsen A/S, Bang & Olufsen Allé 1 DK-7600 Struer, og datterselskaber, herunder B&O Play A/S, Bang & Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer. For yderligere oplysninger henvises til vores konsoliderede årsrapport.

Behandling af personoplysninger

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger, dine ordreoplysninger eller dine produktoplysninger.

Generelle principper for behandling af personlige data

Bang & Olufsen Group overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:

 1. Vi indsamler kun personoplysninger til bestemte, nøje specificerede, eksplicitte og legitime formål.
 2. Vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde disse formål.
 3. Vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet, bortset fra som anført heri eller med forudgående samtykke.
 4. Vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri eller med forudgående samtykke.
 5. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdaterede, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum.
 6. Vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling.
 7. Medmindre det er anført heri, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov.

Personoplysninger, vi indsamler og behandler

Når du interagerer med Bang & Olufsen Group via forskellige kanaler, herunder vores websites, apps, forhandlere og kundesupport, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan kategoriseres på følgende måde:

 1. Dine personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog.
 2. Loginoplysninger, hvis du opretter en Bang & Olufsen konto
 3. Dine købsoplysninger, f.eks. dine personoplysninger som angivet ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom leveringsadresse (hvis forskellig fra fysisk adresse), ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, SKU-kode og produktets serienummer, antal, købsdato og forhandleroplysninger, betalingsoplysninger såsom kreditkort eller lignende betalingsoplysninger og vennehenvisning (hvis relevant).
 4. Din brug af oplysninger, herunder dine personoplysninger som angivet ovenfor, oplysninger vedrørende dine (parrede) Bang & Olufsen produkter, herunder produktets serienummer, SKU-nummer, produkt- og apptype, dato og frekvens, legitimationsoplysninger, krypterede legitimationsoplysninger til tredjepartstjenester udbudt i vores apps, f.eks. Deezer og TuneIn, oplysninger om andre brugere af Bang & Olufsen apps i din husstand (hvis relevant), oplysninger, du vælger at angive i forbindelse med dine Bang & Olufsen enheder, f.eks. ved tilpasning af navnet på dine Bang & Olufsen produkter, produktivitetslog (medmindre du har deaktiveret en sådan funktion) og legitimationsoplysninger til sociale medier (ikke oplysningerne på dine profiler på de sociale medier), hvis de anvendes til log-in på Bang & Olufsen apps. Hvis du bruger appen, modtager vi automatisk oplysninger fra Bang & Olufsen produkterne om produktet, og hvordan du bruger det. Sådanne oplysninger omfatter tekniske data, herunder dit produktserienummer eller modelnummer, enhedsoperativsystemets version, IP-adresse, SSDI'er, logfiler, brugsdata og diagnosticeringsdata, herunder batterilevetid, kvaliteten af den trådløse forbindelse og fejllogfiler. Bemærk, at du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i appen. AR-APP: Vi bruger TrueDepth-API-teknologier (ARKit, med automatisk vurdering af realistisk retningsbestemt belysning) til at skabe AR-effekter i appen. Disse oplysninger bruges udelukkende til at oprette værdifulde brugerfunktioner. Ingen af de oplysninger, der indsamles af TrueDepth-API'en, forlader nogensinde brugerens enhed. Vi deler ikke disse oplysninger med tredjepart og gemmer eller behandler ikke på nogen anden måde de data, som vi har fået adgang til og brugt via TrueDepth-API'en. Du kan finde flere oplysninger om TrueDepth-API-teknologier på https://support.apple.com/en-us/HT208108.
 5. Anmodninger om kundeservice og teknisk bistand, der indeholder dine personoplysninger som angivet ovenfor, produktets serienummer, oplysninger om produktgaranti, købssted og andre relevante oplysninger, som Bang & Olufsen Group kan anmode om for at behandle din anmodning.
 6. Oplysninger, som du udleverer ved udfyldelse af undersøgelser, spørgeskemaer og evalueringsskemaer, f.eks. dine personoplysninger som angivet ovenfor, din Bang & Olufsen produktgaranti-ID, købssted, din feedback om din brug af produktet eller produkterne samt evaluering heraf og dine placeringsoplysninger.
 7. Brugergenereret indhold, som du slår op på sociale medier i overensstemmelse med vilkårene for indholdslicenser for brugergenereret indhold, såsom billeder, eller hvis du giver os andre personoplysninger (f.eks. placeringsoplysninger eller andre identificerende oplysninger).
 8. Dine adfærdsoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies og lignende teknologier som f.eks. pixels, tags og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring. Se vores cookiepolitik for at få oplysninger om cookies og de formål, vi anvender dem til.
 9. Leverandørrelationer og andre forretningsforbindelser, herunder events Kontaktoplysninger, herunder navn, titel, e-mailadresse, adresse, firma og telefonnummer.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, hvis mindst ét af nedenstående formål er gældende:

 1. Vi forsyner dig med brugertilpassede oplysninger om nyheder, events, konkurrencer og lignende marketingindhold relateret til Bang & Olufsen Group, dens produkter og produkter fremstillet i samarbejde med tredjeparter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.
 2. Vi behandler dine indkøbsordrer, gennemfører købstransaktioner, sikrer levering af købte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du er part i.
 3. Vi forsyner dig med relevante softwareopdateringer og gør det lettere for dig at købe fremover ved at huske dine forsendelsesoplysninger. Vores behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der opretholdes af Bang & Olufsen Group, og en sådan behandling anses ikke for at være skadelig for dig.
 4. Vi leverer kundeserviceydelser for dig, håndterer dine anmodninger eller klager og giver dig produktgaranti. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du er part i.
 5. Vi sikrer en bedre kundeoplevelse ved at give dig personlige fordele såsom rabatter eller personlige tilbud baseret på tidligere køb og eventuelle vennehenvisninger. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.
 6. Vi giver dig en personlig brugeroplevelse med apps ved f.eks. at gøre opsætning af dine aktuelle og fremtidige Bang & Olufsen produkter lettere på flere enheder, ved at gøre det muligt at administrere dine (parrede) Bang & Olufsen produkter og vælge lydprofil, ved at forsyne dig med personligt indhold på vores apps og med nemmere adgang til brugervejledninger og garantibetingelser til produktet og ved at gøre det muligt for flere brugere af Bang & Olufsen apps inden for samme husstand at styre brugen af Bang & Olufsen produkter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.
 7. Vi foretager analyser og udarbejder statistik over brugstyper, datoer og hyppighed af Bang & Olufsen produkter for at kunne se, hvordan vores produkter anvendes, forbedre kvaliteten af vores produkter og udvikle nye produkter. Vores behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der opretholdes af Bang & Olufsen Group, og en sådan behandling anses ikke for at være skadelig for dig.
 8. Vi indsamler din feedback om din brug af Bang & Olufsen produkter og tjenester ved at invitere dig til at udfylde undersøgelser, spørgeskemaer eller evalueringsskemaer. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.
 9. Vi indsamler det brugergenererede indhold, som du slår op på sociale medier i overensstemmelse med vilkårene for indholdslicenser for brugergenereret indhold, såsom billeder, eller hvis du giver os andre personoplysninger (f.eks. placeringsoplysninger eller andre identificerende oplysninger).

Derfor indsamles og behandles visse af dine personoplysninger muligvis med henblik på at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, når du køber vores produkter, kontakter vores kundesupport eller gør brug af garantien. Hvis du vælger ikke at indsende de ønskede og nødvendige personoplysninger i denne forbindelse, vil vi muligvis ikke kunne opfylde din anmodning. Leverandørrelationer og andre forretningsforbindelser, herunder events
• Bang & Olufsen vil som en del af din kommunikation og interaktion med os, enten som leverandør eller som en anden forretningsforbindelse, indsamle og behandle personlige oplysninger om dig med henblik på at administrere Bang &Olufsens relation til dig og/eller den virksomhed, du arbejder for. Vi er nødt til at opbevare dine oplysninger for at opfylde aftalen mellem dig eller den virksomhed, du arbejder for, og Bang &Olufsen, eller med henblik på at administrere Bang &Olufsens relation til dig, som forfølger en legitim interesse i Bang &Olufsen, og hvor det vurderes, at Bang &Olufsens interesse i at behandle de personlige oplysninger tilsidesætter dine interesser. • Vi forsyner dig med brugertilpassede oplysninger om nyheder, events, konkurrencer og lignende marketingindhold relateret til Bang & Olufsen, dens produkter og produkter fremstillet i samarbejde med tredjeparter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

Lagring og behandling af dine personoplysninger

Som et generelt princip lagres og behandles dine personoplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dine personoplysninger kan dog overføres til lande uden for EØS mellem enheder i Bang & Olufsen Group, mellem Bang & Olufsen Group og de autoriserede forhandlere og visse typer af tredjeparter som angivet i punkt 6, til de formål, hvortil dine personoplysninger blev indsamlet.

Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande som defineret i persondataforordningen (GDPR), overholdes gældende lovgivning og regler om sådanne overførsler, og de relevante juridiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger sikres, inden en sådan overførsel finder sted.

Udlevering af dine personoplysninger til tredjepart

Som princip indsamler og behandler vi oplysningerne med henblik på at levere eller forbedre Bang & Olufsen Groups produkter, tjenester eller tilbud. Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjepart undtagen i det omfang, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

Vi kan muligvis udlevere dine personoplysninger til tredjepart i det omfang, lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 1. Vores selskaber og autoriserede Bang & Olufsen forhandlere med henblik på at levere produkter og ydelser til dig, sikre et ensartet serviceniveau på tværs af vores produkter og tjenester, samt forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelse.
 2. Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder fakturering, salg, marketing, it-support, reklame, analyse, markedsresearch, kundesupport, produktservice, forsendelse og opfyldelse af bestillinger, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.
 3. Musikstreamingtjenester. Når du opretter forbindelse til en tredjeparts streamingtjeneste via Bang & Olufsen produkter, kan vi dele oplysninger om dig, som er nødvendige for at muliggøre levering af indhold af tredjepart.
 4. Tredjepart med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare Bang & Olufsen Groups retssikkerhed.
 5. Tredjeparter i tilfælde af fusion, salg, joint venture, tildeling, overførsel eller anden afhændelse af alle eller en del af Bang & Olufsen Groups aktiver eller aktier (herunder, men ikke begrænset til, eventuel konkursbehandling eller lignende).
 6. Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortrolighed og databeskyttelse med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Personoplysninger vedrørende dit køb og oplysninger om produktgaranti opbevares og behandles i en periode på enten fem (5) år fra købsdatoen eller et (1) år efter udløbet af garantien, alt efter hvilken dato der er den seneste, eller hvis sådanne oplysninger behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på maksimalt tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde udviser interesse for en sådan kommunikation.

Personoplysninger relateret til din brug af vores apps og softwareopdateringer opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, du senest har været aktiv ved brug af apps fra Bang & Olufsen Group.

Personoplysninger relateret til din brug af Bang & Olufsen produkter opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra den første brugsdato for et givent produkt, medmindre sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende levering af vores personlige fordele opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra datoen for dit sidste køb af et Bang & Olufsen produkt. Personoplysninger relateret til din feedback på vores produkter og tjenester opbevares og behandles i en periode på to (2) år fra udfyldelsen af den givne undersøgelse, spørgeskemaet eller evalueringsskemaet.

Brugergenereret indhold opbevares og behandles som angivet i vilkårene for brugergenereret indhold.

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for.

Leverandørrelationer og andre forretningsforbindelser Bang & Olufsen opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi opretholder en relation til dig og derefter, så længe der er en legitim grund til at opbevare dine personlige oplysninger, herunder hvor Bang & Olufsen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare de personlige oplysninger. Vi opbevarer oplysningerne til marketingformål, i den periode du har givet samtykke til.

Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges, og til at tilpasse vores markedsføring.

En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger et website, og som gør os i stand til at: (1) genkende din computer, (2) gemme dine præferencer og indstillinger, (3) se, hvilke af Bang & Olufsens websider du har været inde på, (4), forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle effektiviteten af indhold og annoncer målrettet dine interesser, (5) foretage søgninger og analyse og (6) bistå med sikkerhedsmæssige og administrative funktioner. Nogle cookies placeres i browserens cache, mens cookies forbundet med Flash-teknologier gemmes sammen med dine Adobe Flash Player-filer.

Pixel er små elektronisk mærkater med en unik identifikator integreret på websites, onlineannoncer og/eller e-mails, der er udviklet til at: (1) indsamle forbrugsinformationer såsom eksponeringer for annoncer eller klik og åbning af e-mails, (2) måle annoncens popularitet og (3) få adgang til bruger-cookies.

Vi kan også indsamle oplysninger ved hjælp af andre metoder, efterhånden som vi indfører yderligere teknologier.

Bemærk, at du kan ændre dine indstillinger, så du får besked, når en cookie oprettes eller opdateres, eller så cookies blokeres helt. Se afsnittet "Hjælp" i din browser for at få flere oplysninger. Du kan også regulere brugen af Flash-teknologier, herunder flash-cookies og lokalt lagrede objekter, med de Flash-administrationsværktøjer, der er tilgængelige på Adobes website. Bemærk, at du muligvis ikke kan få adgang til visse funktioner eller tilbud på vores websites eller apps, hvis du blokerer, deaktiverer eller administrerer nogle eller alle cookies. Du skal eksempelvis acceptere cookies sendt fra vores websites for at gennemføre et køb på sådanne websites. Se vores cookiepolitik for at få yderligere oplysninger om cookies og de formål, vi anvender dem til.

Ansvarlig for behandling

Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer, er dataansvarlig og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

Bang & Olufsen benytter både egne butikker og autoriserede Bang & Olufsen forhandlere (uafhængigt ejede butikker). De uafhængigt ejede butikker behandler selv deres kundedata.

Dine rettigheder

Adgang til dine personoplysninger og dataportabilitet

Du har ret til at få adgang til og modtage de personoplysninger om dig, du har givet til Bang & Olufsen Group, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at fremsende sådanne data til enhver tredjepart, som du vælger. Dine personoplysninger, der behandles af Bang & Olufsen Group, kan tilgås via din Bang & Olufsen konto.

Opdatering og/eller sletning af dine personoplysninger

Vi opfordrer dig til at opdatere de personoplysninger, du har udleveret til Bang & Olufsen Group når som helst, hvis der er ændringer i dine personoplysninger. Det kan ske gennem din Bang & Olufsen konto ved at logge ind og ændre de relevante felter.

For at sikre at de personoplysninger, der behandles af os, er opdaterede, beder vi dig kontrollere og (hvis relevant) opdatere dine personoplysninger mindst én gang om året.

Dine personoplysninger kan blive slettet fra Bang & Olufsen Group servere gennem din Bang & Olufsen konto, medmindre Bang & Olufsen Group er berettiget eller forpligtet til i henhold til gældende love og regler at opbevare og behandle sådanne oplysninger uanset tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Efter sletning vil dine personoplysninger blive slettet fra Bang & Olufsen Group servere uden ugrundet ophold, selv om der kan gå en periode på to (2) måneder for at sikre fuldstændig sletning af oplysninger, som muligvis opbevares i vores backup.

Du kan også kontakte Bang & Olufsen Group med henblik på at gennemgå, opdatere eller slette dine personoplysninger. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19 nedenfor. Bemærk, at vi er nødt til verificere din identitet på behørig vis, inden vi kan få adgang til din konto og foretage ændringer på den.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

En del af Bang & Olufsen Groups behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Bang & Olufsen Group og tredjeparter, der er involveret i behandlingen af personoplysninger, ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til persondatalovgivningen eller andre gældende love og bestemmelser. Bemærk, at Bang & Olufsen Group som følge af din tilbagekaldelse af dit samtykke muligvis ikke vil kunne opfylde dine anmodninger eller levere vores tjenester.

Ret til begrænsning af behandling og ret til indsigelse

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis personoplysningerne ikke er korrekte, hvis behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af dine personoplysninger, hvis Bang & Olufsen Group ikke længere har brug for dine personoplysninger med henblik på behandling, men du anmoder om opbevaring af sådanne data til fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandling og verifikation, uanset om Bang & Olufsen Group stadig har en legitim interesse i de givne personoplysninger under udarbejdelse. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles i overensstemmelse med Bang & Olufsen Groups legitime interesser, f.eks. når vi forsyner dig med relevante softwareopdateringer, gør dine fremtidige køb lettere ved at huske dine forsendelsesoplysninger, eller når vi foretager analyser og udarbejder statistik om din brug, datoerne for og hyppigheden af Bang & Olufsen produkter. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du kan gøre dette ved at afmelde vores marketingoplysninger ved at klikke på linket til framelding i bunden af marketingkommunikation fra Bang & Olufsen Group eller ved at gå ind på din profil på din Bang & Olufsen konto eller slette push-notifikationer direkte i appen.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over et brud på privatlivets fred, bedes du kontakte Bang & Olufsen Group ved at sende din klage til Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer, Att. Juridisk afdeling, eller ved at sende en e-mail til gdpr@bang-olufsen.dk.

Vi bekræfter modtagelsen af din klage inden for fem (5) arbejdsdage. Vi vil gøre vores bedste for at behandle den så hurtigt som muligt og senest en (1) måned fra datoen for klagen. I tilfælde af at svar kræver længere tidsrum end en (1) måned, giver vi dig besked og informerer dig om den eller de relevante årsager.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet eller håndteringen af din klage hos Bang & Olufsen Group, kan du indbringe klagen for den danske databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35., DK-2500 Valby eller ved at sende en e-mail til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

Diverse

Tredjepartswebsites, plug-ins og tjenester

Bang & Olufsen Groups websites, apps og produkter kan indeholde links til tredjepartswebsites og plug-ins, f.eks. plug-ins til login på sociale medier, eller tjenester som f.eks. stemmestyringsfunktionaliteter leveret af Amazon eller Google. For så vidt angår din brug af stemmeaktiverede Bang & Olufsen produkter skal det bemærkes, at Bang & Olufsen Group ikke indsamler og behandler lydoptagelser på egne vegne, men kun stiller sådanne til rådighed for tredjepartstjenester.

Hvis du vælger at benytte sådanne websites, plug-ins eller tjenester, videregiver du muligvis dine oplysninger til sådanne tredjeparter. Bang & Olufsen Group kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af eller fremgangsmåden på sådanne websites, plug-ins eller tjenester. Indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger er underlagt sådanne tredjeparters fortrolighedspolitik og ikke denne fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til at læse de pågældende tredjeparters fortroligheds- og sikkerhedspolitikker.

Datasikkerhed

Bang & Olufsen Group er forpligtet til at opretholde sikkerheden for dine personoplysninger. Vi anvender de nødvendige organisatoriske, tekniske og administrative midler til at beskytte dine personoplysninger, som kontrolleres af Bang & Olufsen Group, herunder styring af adgang, transmission, input og tilgængelighed samt adskillelse af data.

Adgang til en række onlinetjenester hos Bang & Olufsen Group er beskyttet med adgangsrestriktioner, som er baseret på brugernavn og adgangskode. Det er vigtigt, at du altid vælger en adgangskode, som er svær at gætte for andre, og at du beskytter den godt.

Dine personoplysninger og kreditkortoplysninger, hvis du oplyst sådanne til Bang & Olufsen Group, forbliver krypteret på Bang & Olufsen Groups sikre webservere. Kreditkortoplysninger sendes til en eller flere godkendte og certificerede tjenesteudbydere og opbevares ikke af Bang & Olufsen. Alle eksterne transmissioner af personoplysninger, som foretages af Bang & Olufsen, er beskyttet ved kryptering.

Al lagring og behandling af data på computerfaciliteter tilhørende Bang & Olufsen Group og faciliteter tilhørende forretningspartnere er underlagt skriftlige kontrakter.

Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med Bang & Olufsen Group ikke længere er sikker (hvis du f.eks. føler, at sikkerheden på nogen konto, du måtte have hos Bang & Olufsen Group, er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os herom ved at kontakte os. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19.

Børns brug

Bang & Olufsen Groups aktiviteter er ikke målrettet børn eller beregnet til at tiltrække børn. Derfor er vores onlinetjenester, herunder personlige konti på websites og apps, som leveres af Bang & Olufsen Group og indsamler personoplysninger, ikke rettet mod og bør ikke anvendes af personer under 16 år, og vi anmoder om, at sådanne personer ikke indsender personoplysninger til Bang & Olufsen Group. Mindreårige skal indhente udtrykkelig tilladelse fra forældre eller værger inden adgang til eller afgivelse af personoplysninger. Hvis det meddeles af en forælder eller værge eller konstateres på anden måde, at et barn under 16 år har indsendt personoplysninger til Bang & Olufsen Group, annulleres barnets konto (hvis relevant), og barnets personoplysninger i vores besiddelse slettes.

Ændring af vores fortrolighedspolitik

Bang & Olufsen Group kan ændre eller opdatere denne fortrolighedspolitik efter behov for at afspejle ændringer i Bang & Olufsens produkter og tjenester, ændring af gældende love, regler eller praksis og for at behandle feedback fra kunderne. Derfor skal den gennemgås regelmæssigt. Datoen for den seneste opdatering fremgår altid øverst i dokumentet.

Hvis der sker væsentlige ændringer af denne fortrolighedspolitik, orienterer vi dig ved enten at offentliggøre eller sende dig en meddelelse.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik eller Bang & Olufsen Groups behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Bang & Olufsen Group Bang & Olufsen Allé 1 DK-7600 Struer Danmark Att.: Juridisk afdeling

eller ved at sende en e-mail til gdpr@bang-olufsen.dk.

Dokumenter til download

Du har mulighed for at downloade de aktuelle og arkiverede versioner af vores fortrolighedspolitik som PDF-dokumenter.